O nas

   Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie zostało powołane 21 lutego 2007 (KRS 0000274190). W chwili założenia liczyło ono 15 członków, lecz liczba ta z każdym rokiem działalności systematycznie rosła, aż do osiągnięcia w miarę stałego poziomu około 50 osób. Są to ludzie w różnym wieku, różnych zawodów, wyznań i poglądów politycznych, połączeni przez wspólną pasję. Za swoisty fenomen można uznać fakt, iż wspomniane różnice nie stanowią przeszkody w owocnej współpracy.

Nasze muzeum

W ramach działalności statutowej WMSHK prowadzi "Warmińsko-Mazurską Izbę Historii", mieszczącą się Domu Środowisk Twórczych "RATUSZ" przy ul. Ratuszowej 5 w Lidzbarku Warmińskim. W miejscu tym są gromadzone i udostępniane publiczności zbiory historyczne, pozyskane przez członków Stowarzyszenia oraz przekazane przez jego sympatyków. Lokal ten stanowi także oficjalną siedzibę WMSHK. W sezonie wakacyjnym w miesiącach lipiec-sierpień Izba otwarta jest w soboty w godzinach 11-17 i w niedziele w godzinach 10-16.

Subskrybuj wmshk.pl RSS