Nasz dorobek

 • nawiązanie współpracy z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
 • przekazanie do w/w muzeów kilkuset eksponatów w tym sporej liczby znalezisk o wyjątkowym znaczeniu dla nauki
 • odkrycie kilku nieznanych stanowisk archeologicznych
 • udział w licznych wykopaliskach archeologicznych w rejonie Olsztyna, Stawigudy, Olsztynka, Mikołajek, Reszla, Lidzbarka Warmińskiego, Biskupca, Barczewka, Dobrego Miasta, Grążaw, Sadłowa, Perkowa, Weklic, Mózgowa
 • udział w badaniach terenowych w miejscach odkrycia trzech skarbów srebrnych monet
 • zrealizowanie wystawy eksponatów na rynku Starego Miasta w Olsztynie w 2007 r.
 • zrealizowana we współpracy z Urzędem Miasta w Lidzbarku Warmiński wystawa eksponatów z okazji 700–lecia miasta
 • zabezpieczenie wraku niemieckiego działa szturmowego StuG 40, odkrytego w pobliżu Dobrego Miasta
 • przeprowadzenie w ramach projektu „Warmia - wczoraj i dziś” cyklu wykładów historycznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Kraszewie koło Lidzbarka Warmińskiego, również zakończonych wystawą eksponatów
 • pomoc w sadzeniu lasu na terenie Nadleśnictwa Wichrowo
 • wystawa eksponatów w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku z okazji Międzynarodowego Roku Lasów
 • organizacja i utrzymanie Warmińsko-Mazurskiej Izby Historii, mieszczącej się w Domu Środowisk Twórczych "Ratusz" w Lidzbarku Warmińskim
 • uporządkowanie zaniedbanych cmentarzy w olsztyńskim Tracku, toruńskim Rudaku i Labuszewie koło Biskupca
 • udział w kwestach na ratowanie starych olsztyńskich cmentarzy
 • udział delegatów WMSHK w Forum Eksploracyjnym zorganizowanym w lipcu 2011 r. przez Muzemum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • udział delegata WMSHK w debacie sejmowej pt. „Ustawa o ochronie zabytków, chroni czy niszczy dziedzictwo kulturowe?” w 2012 r.
 • poinformowanie stosownych instytucji i mediów o kolizji budowy obwodnicy Olsztynka w ciągu DK7 z terenem, na którym położony był obóz jeniecki Stalag 1B. Działania te doprowadziły do wstrzymania inwestycji i przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych, podczas których odkryto pozostałości zabudowań obozowych oraz wydobyto około 6 tys. zabytków ruchomych.
 • zorganizowanie w 2014 r. odczytu poświęconego obozowi Stalag 1B w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie