Nasz dorobek

 • Nawiązanie współpracy z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.
 • Przekazanie do Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków w Olsztynie i Toruniu kilkuset eksponatów w tym znalezisk o wyjątkowym znaczeniu dla nauki.
 • Odkrycie kilku nieznanych stanowisk archeologicznych.
 • Udział w licznych wykopaliskach archeologicznych w rejonie Olsztyna, Stawigudy, Olsztynka, Mikołajek, Reszla, Lidzbarka Warmińskiego, Biskupca, Barczewka, Dobrego Miasta, Grążaw, Sadłowa, Perkowa, Weklic, Mózgowa.
 • Udział w badaniach terenowych w miejscach odkrycia trzech skarbów srebrnych monet.
 • Zrealizowanie wystawy eksponatów na rynku Starego Miasta w Olsztynie w 2007 r.
 • Zrealizowana we współpracy z Urzędem Miasta w Lidzbarku Warmiński wystawa eksponatów z okazji 700–lecia miasta.
 • Zabezpieczenie wraku niemieckiego działa szturmowego StuG 40, odkrytego w pobliżu Dobrego Miasta.
 • Przeprowadzenie w ramach projektu „Warmia - wczoraj i dziś” cyklu wykładów historycznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Kraszewie koło Lidzbarka Warmińskiego, również zakończonych wystawą eksponatów.
 • Pomoc w sadzeniu lasu na terenie Nadleśnictwa Wichrowo.
 • Wystawa eksponatów w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku z okazji Międzynarodowego Roku Lasów.
 • Organizacja i utrzymanie Warmińsko-Mazurskiej Izby Historii, mieszczącej się w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Ratuszowej 5 (Stary Ratusz).
 • Uporządkowanie zaniedbanych cmentarzy w olsztyńskim Tracku, toruńskim Rudaku, Labuszewie koło Biskupca oraz Nikielkowie.
 • Udział w kwestach na ratowanie starych olsztyńskich cmentarzy.
 • Udział delegatów WMSHK w Forum Eksploracyjnym zorganizowanym w lipcu 2011 r. przez Muzemum II Wojny Światowej w Gdańsku.
 • Udział delegata WMSHK w debacie sejmowej pt. „Ustawa o ochronie zabytków, chroni czy niszczy dziedzictwo kulturowe?” w 2012 r.
 • Poinformowanie stosownych instytucji i mediów o kolizji budowy obwodnicy Olsztynka w ciągu DK7 z terenem, na którym położony był obóz jeniecki Stalag 1B. Działania te doprowadziły do wstrzymania inwestycji i przeprowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych, podczas których odkryto pozostałości zabudowań obozowych oraz wydobyto około 6 tys. zabytków ruchomych.
 • Zorganizowanie w 2014 r. odczytu poświęconego obozowi Stalag 1B w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie.
 • Przeprowadzenie prelekcji w Szkołach Średnich Lidzbarka Warmińskiego i Ornety na 100 lecie odzyskania Niepodległości pt. "Oni też chcieli żyć w Niepodległej" 2018 r.
 • Przeprowadzenie cyklu wykładów dla szkół i instytucji pt. "Tysiąc lat orła polskiego" 2019 r.
 • Nawiązanie współpracy z Fundacją Terra Desolata.
 • Regularne wystawy na zamku w Lidzbarku Warmińskim w ramach "Nocy muzeów", organizowane od 2017 r.
 • Regularny udział w prestiżowych badaniach pól Grunwaldzkich, w których uczestniczymy od 2016 r.
 • Udział w 2019 r. w realizacji trzech odcinków programu TV "Poszukiwacze Historii".
 • Udział w realizowanym przez Muzeum Warmii i Mazur "Projekcie nieinwazyjnych badań osadnictwa obszaru środkowego biegu Łyny", dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Warmińsko-mazurskiego