Nasze muzeum

W ramach działalności statutowej WMSHK prowadzi "Warmińsko-Mazurską Izbę Historii", mieszczącą się Domu Środowisk Twórczych "RATUSZ" przy ul. Ratuszowej 5 w Lidzbarku Warmińskim. W miejscu tym są gromadzone i udostępniane publiczności zbiory historyczne, pozyskane przez członków Stowarzyszenia oraz przekazane przez jego sympatyków. Lokal ten stanowi także oficjalną siedzibę WMSHK. W sezonie wakacyjnym w miesiącach lipiec-sierpień Izba otwarta jest w soboty w godzinach 11-17 i w niedziele w godzinach 10-16. W inne dni otwarcie Izby możliwe jest po wcześniejszym uzgonieniu terminu poprzez kontakt na adres mailowy muzeum@wmshk.pl. Zwiedzanie Warmińsko-Mazurkiej Izby Historii jest bezpłatne.