Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie z siedzibą przy ul. Ratuszowej 5, 11-100 Lidzbark Warmiński, zwane dalej WMSHK.
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez WMSHK wyłącznie w celu realizacji działań statutowych.
  3. Dane osobowe przetwarzane są do czasu wygaśnięcia członkostwa w WMSHK lub ustania wzajemnych zobowiązań między WMSHK a właścicielem danych osobowych.
  4. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez WMSHK, uprawnione są do domagania się dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Kontakt z administratorem danych osobowych może nastąpić na drodze korespondencji elektronicznej kontakt(at)wmshk.pl lub pisemnie na adres siedziby WMSHK.
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez WMSHK jest dobrowolna, jednak odmowa będzie się wiązała z brakiem możliwości współpracy między właścicielem danych osobowych a WMSHK, w tym brakiem możliwości przyjęcia w poczet członków lub w przypadku osób już zrzeszonych - skreśleniem z listy członków.