O nas

   Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie zostało powołane 21 lutego 2007 (KRS 0000274190). Jego członkami są ludzie w różnym wieku, różnych zawodów, wyznań i poglądów politycznych, połączeni przez wspólną pasję. Za swoisty fenomen można uznać fakt, iż wspomniane różnice nie stanowią przeszkody w owocnej współpracy. Łączy nas bowiem jeden cel: odkrywanie na nowo i popularyzacja regionalnej historii. Pragniemy poznawać ją, ocalać od zapomnienia chroniąc przed zniszczeniem materialne świadectwa, by następnie przekazać je przyszłym pokoleniom.
   Działamy w przekonaniu, iż tylko człowiek świadomy swoich korzeni oraz bogactwa dziejów Małej i Wielkiej Ojczyzny uczy się dostrzegać wartość własnego istnienia, pracy, pozytywnej postawy człowieka i obywatela. Zyskuje tym samym szansę stania się świadomym i odpowiedzialnym kontynuatorem dzieła przodków, lub poprzedników na "tej ziemi".
Początki Stowarzyszenia nie były łatwe, jednak determinacja i upór garstki członków założycieli przebiły mur biurokracji. Trzeba było zapoznać się z aktami prawnymi, przebrnąć przez meandry procedur i przepisów, pukać do wielu drzwi, aby wreszcie "pełną parą" podjąć określoną statutem działalność.
   Pierwsza dekada Stowarzyszenia zaowocowała nawiązaniem współpracy z Wojewódzkimi Urzędami Ochrony Zabytków województwa warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz archeologami z placówek muzealnych i uczelni. Współdziałamy z prywatnymi firmami archeologicznymi, nadleśnictwami, właścicielami i zarządcami gruntów, jak również innymi stowarzyszeniami realizującymi podobne cele. Cenimy sobie kontakty z organizacjami społecznymi i placówkami oświatowymi.
   W dotychczasowej działalności możemy pochwalić się udziałem w licznych badaniach archeologicznych, w rejonie Olsztyna, Stawigudy, Olsztynka, Mikołajek, Reszla, Rypina, Lidzbarka Warmińskiego, Biskupca, Barczewka, Dobrego Miasta, Grążaw, Sadłowa, Perkowa, Weklic i innych.
   Udało nam się odkryć kilka nieznanych dotąd stanowisk archeologicznych, przykładem może być cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Perkowie.Z terenów na których prowadzimy legalne poszukiwania, przekazaliśmy do placówek muzealnych kilkaset przedmiotów zabytkowych o niewątpliwej wartości historycznej. Na bieżąco porządkujemy cmentarze w: Tracku, Labuszewie, Toruniu, Słońsku, Rypinie. Ponadto bierzemy czynny udział w kwestach na rzecz ratowania starych olsztyńskich cmentarzy.
   Organizujemy liczne wystawy plenerowe eksponatów historycznych znajdujących się w posiadaniu osób prywatnych. Dotychczas odbyły się one w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie, Olsztynku, Sierpcu, Gójsku.
Od 2011roku dzięki uprzejmości władz miasta Lidzbarka Warmińskiego prowadzimy Warmińsko-Mazurską Izbę Historii w Domu Środowisk Twórczych przy ul. Ratuszowej 5, gdzie prezentujemy stałą ekspozycje naszych zbiorów, oraz organizujemy lekcje żywej historii dla młodzieży szkolnej. Nasza Izba jest otwarta dla zwiedzających w okresie wakacyjnym w każdą sobotę w godzinach 11-17 i niedzielę w godzinach 10-16. Zbiory pokazują różne okresy historyczne i wydarzenia związane z Warmią i Mazurami.

 
Odwiedź nasze muzem, poznaj miejsce w którym mieszkasz, dotknij historii, zasmakuj pasji...
Udaj się w podróż do przeszłości, a może lepiej zrozumiesz teraźniejszość.

 

Nasz adres:

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie
ul. Ratuszowa 5
11-100 Lidzbark Warmiński

NIP: 7431941573

Numer konta bankowego:
35 1930 1611 2411 0416 5905 0001