Nasze muzeum

W ramach działalności statutowej WMSHK prowadzi "Warmińsko-Mazurską Izbę Historii", mieszczącą się przy ul. Ratuszowej 5 w Lidzbarku Warmińskim (Stary Ratusz) i będącą oficjalną siedzibą Stowarzyszenia. W miejscu tym zgromadzono i udostępniano publiczności około 3 tys. przedmiotów, stanowiących zbiory historyczne pozyskane staraniem WMSHK lub przekazane przez jego sympatyków. Dzięki pracy członków naszego Stowarzyszenia i ofiarności darczyńców wystawa jest systemtycznie uzupelniana o nowe eksponaty, które poddawane są konserwacji i renowacji, pozwalającej lepiej uwidocznić ich pierwotną formę oraz przeznaczenie.Zapraszamy do odwiedzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Historii w sezonie wakacyjnym (lipiec-sierpień) w soboty w godzinach 11-17 i w niedziele w godzinach 10-16. W inne dni otwarcie Izby możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu poprzez kontakt na adres mailowy muzeum@wmshk.pl. Wstęp jest bezpłatny.