Butryny / Wuttrienen – żeński obóz RAD-u.

26 marca ruszyliśmy do lasu pomiędzy Butrynami a Nową Kaletką, zgodnie z pozwoleniem z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Poszukiwania na żeńskim obozie RAD-u zrealizowaliśmy wraz z  Ekipą Poszukiwaczy Historii z Polsat Play.  Kilkugodzinne szperanie w ściółce leśnej zaowocowało różnymi drobiazgami, które zostaną przedstawione w sprawozdaniu do WKZ-tu. Zapraszam do fotorelacji.