Walne zebranie członków Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kolekcjonerskiego

Dnia 20.03.2022r. zostało przeprowadzone Walne na którym zdecydowaliśmy o kierunkach działalności Stowarzyszenia w roku 2022.Naszym głównym tegorocznym zadaniem będzie zorganizowanie stałej wystawy eksponatów, oraz adaptacja pomieszczeń biurowych w wyremontowanym budynku dworca kolejowego w Lidzbarku Warmińskim.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem tegorocznym będzie remont Warmińsko-Mazurskiej Izby Historii. Dużo czasu w tym roku poświęcimy na prowadzenie poszukiwań  w rejonach objętych pozwoleniami. Ponadto otwieramy się na współpracę z archeologami i innymi Stowarzyszeniami.